Hidroizolacija krovova i terasa, podruma, kupatila i mokrih čvorova, rešavanje vlage i buđi u objektima

Izolaterski radovi

Hidroizolacija ravnih krovova i terasa

Kvalitetno izveden ravni krov sastavljen je od nekoliko slojeva različitih materijala čiji izbor određuje predviđena namjena, tj radi li se o prohodnom, neprohodnom ili zelenom ravnom krovu. Svaki od slojeva ravnog krova je neizostavni dio koji ispunjava tačno određenu funkciju. Sloj za nagib obezbeđuje nagibe krovnih površina prema otvorima za odvod padavina. Parna brana sprečava prodor vodene pare kroz toplotnu izolaciju do hidroizolacije. Toplotna izolacija sprečava gubitak toplote zimi, obezbeđuje toplotnu stabilnost leti. Hidroizolacija sprečava prodiranje vode i vlage u ostale slojeve ravnog krova kao i u prostor ispod. Zaštitni sloj osigurava da se hidroizolacija zaštiti od mehaničkih oštećenja i toplinskih oscilacija različitih kombinacija materijala.

Izolaterski radovi

Izbor hidroizolacije zavisi od toga da li se radi o neprohodnom, prohodnom ili zelenom krovu. Svaka od te tri vrste ravnog krova zahtjeva specifično rješenje . Zatim, da li se radi o novogradnji, rekonstrukciji, sanaciji. Niz faktora utiče na izbor rešenja.

Neki od materijala koje koristimo za izradu i sanaciju hidroizolacija na ravnim krovovima i terasama.

  • EPDM
  • TPO
  • PVC
  • Klasična hidroizolacija (na bazi bitumena)
  • Hidroizolacija na bazi poliuretana
  • Hidroizolacioni premazi na bazi cementa

Hidroizolacija ravnih krovova i terasa

Hidroizolaciju podrumskih zidova je moguće u raditi sa spoljnje i sa unutrašnje strane.

Izolaterski radovi hidroizolacijaHidroizolacija u toku izgradnje

Hidroizolacija u toku izgradnje

Sistem hidroizolacije u novogradnji uključuje i izradu hidroizolacije temeljne ploče. U tom slučaju pravilna hidroizolacija temeljne ploče i ukopanih zidova podrazumeva hidroizolaciju sa spoljne strane međusobno povezanu horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju, sa pravilnom obradom na mestu prodora kroz konstrukciju.

Osnovni razlog za oštećenje zbog prodora vlage je pogrešna procenaočekivanog opterećenja vodom i pogrešan izbor zaštitnih mera koje iz toga proizilaze. Postoji veliki broj hidroizolacionih membrana i folija  i klasičnih vrsta hidroizolacije koje se koriste u zavisnosti od tehničkih uslova.

Sanacija postojećih objekata

Hidriozolacija kupatila i mokrih čvorovaPojava vlage u podrumima može biti posledica kapilarnog penjanja vlage kroz temelje ili atmorsferskog uticaja kod objekata kod kojih hidroizolacija nije kvalitetno urađena.. Vlaga vremenom prolazi sa druge strane zida dolazi do podklobučenja maltera. Korišćenjem raznih savremenih materijala i metoda moguće je sprečiti dalji prolazak vlage. U zavisnosti od vrste uticaja mogu se koristiti penetrati koji prodiru u pore zidova i čine kompaktnu masu ili se posebnim postupcima preseca put penjanju vode i ta mesta injektiraju posebnim smesama koje hemijski reaguju u kontaktu sa zidom i stvaraju barijeru.

Prostorije koji su stalno izloženi uticaju vlage ,kupatila, kuhinje, sanitarne prostorije, itd. moraju da budu veoma dobro izolovani, budući da vlaga može da negativno utiče i na sam pregradni materijal i na okolne prostorije.

Hidroizolacija kupatila i mokrih čvorova

Ova se hidroizolacija obično postavlja ispod keramičkih pločica, koje su najčešće primenjivana obloga u vlažnim prostorima. Ovaj hidroizolacioni sloj mora da obezbedi potpunu vodonepropusnost i dovoljnu trajnost.

Najčešće se upotrebljavaju:

  • HI premazi na bazi cementa
  • Bitumenski premazi
  • Bitumenske trake
Izrada web sajta Mobilni telefoni MTS paketi Vodoinstalater Obrenovac

Developed by BizNet izrada sajta Designed by Poslovni imenik Obrenovac